توسعه پالایشگاه کک سازی

نام طرح / پروژه: توسعه پالایشگاه کک سازی
موقعیت جغرافیایی محل پروژه کیلومتر 10 جاده زرند - کرمان . کارخانه کک سازی
تاریخ شروع پروژه: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
معرفی پروژه

افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی