فروش داخلی

فروش داخلی

شرکت فولاد زرند ایرانیان کلیه محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالای ایران عرضه می نماید و قیمت های کشف شده در آن مبنای عمل قرارمی گیرد.
برای مشاهده شرایط فروش و عرضه محصولات می توانید روز قبل از عرضه از ساعت 17 به بعد به سایت بورس کالای ایران مراجعه نمایید.

راهنمای ورود :

 • وارد سایت بورس کالای ایران (www.ime.co.ir) شوید.
 • در صفحه اصلی ، بازارها انتخاب گردد.
 • در منوی بازار فیزیکی ، اطلاعیه عرضه انتخاب گردد.
 • در منوی همه گروه های اصلی، گزینه صنعتی انتخاب گردد.
 • در منوی همه گروه ها، گزینه فولاد انتخاب گردد.
 • در منوی همه تولید کنندگان، گزینه مورد نظر فولاد زرند ایرانیان انتخاب گردد.
 • در منوی تاریخ تا تاریخ، تاریخ مورد نظر رامشخص کنید.
 • زیر عبارت نمایش روی نماد مربع چند نقطه کلیک کنید. با این کار می توانید همه یا بخش انتخابی اطلاعات را مشاهده کنید.
 • منوی نمایش را انتخاب کنید.
 
برای مشاهده قیمت های کشف شده محصولات می توانید از روز بعداز عرضه به سایت بورس کالای ایران مراجعه نمایید.

راهنمای ورود :

 • وارد سایت بورس کالای ایران (www.ime.co.ir) شوید.
 • در صفحه اصلی، آمارها انتخاب گردد.
 • در منوی بازار فیزیکی، آمار معاملات فیزیکی انتخاب گردد.
 • در منوی همه گروه های اصلی، گزینه صنعتی انتخاب گردد.
 • در منوی همه گروه ها، گزینه فولاد انتخاب گردد.
 • در منوی همه تولید کنندگان، گزینه فولاد زرند ایرانیان، انتخاب گردد.
 • در منوی تاریخ تا تاریخ، تاریخ مورد نظر را مشخص کنید.
 • زیر عبارت نمایش روی نماد مربع چند نقطه کلیک کنید. با این کار می توانید همه یا بخش انتخابی اطلاعات را مشاهده کنید.
 • منوی نمایش را انتخاب کنید.
 
در صورت فروش محصول در خارج از بورس پس از انجام توافقات لازم در زمينه قیمت و مشخصات محصول، سفارش براي تحويل در يک سر رسيد مشخص در سيستم ثبت ميگردد.
 

شكايـات مشتريان

هرگاه مشتري پس از دريافت محصــول ، آن را مطابق خـواسته خود ( بر اساس مندرجات تائيديه سفارش ) نديد مي تواند مبادرت به طرح شكايت نمايد . اين شكايت بطور كلي در دو بخش تجاري و فني دسته بندي ميگردد ، بخش اول مـربوط به مشخصات تجاري و دستـه دوم مربوط به ويژگيهاي فـني محصولات مي باشد . لازم است مشتري در مورد عدم تطابق مشخصات و کيفيت کالاي ساخته شده با مشخصات ذکر شده در برگه تائيده سفارش ظرف مدت 15 روز و براي نواقص پنهاني که پس از کاربرد محصول مشخص و ظاهر ميگردد ظرف مدت 90 روز از تاريخ تحويل کالا شكايات خود را كه حاوي اطلاعاتي در مورد عيب مشاهده شده ، شماره سفارش ، شماره محصول ، وضعيت فعلـي محصول و محل نگهداري آن است به اداره فروش منعكس نمایند.  این صورت که با مراجعه به واحد فروش مبادرت به ثبت ادعای مورد نظر می کنند. پس از ثبت ، واحد پشتيباني فني مشتريان كه مسئوليت رسيدگي اجرايي به شكايات را دارد ، ادعا را دريافت و پس از جمع آوري اطلاعات مربوط به ادعا و بررسي هاي لازم در صورتيكه نتيجه بررسي ها مثبت باشد ، نسبت به اعلام قبول و ارائه راه حل جبران آن به مديريت محصولات اقدام ميكند. در صورتيكه براي بررسي ادعا و اظهار نظر در مورد آن بازديد از كارخانه مشتري و بررسي محصولات ارسال شده ضرورت داشته باشد ، كارشناس فني مربوطه جهت رسيدگي حضوري ، به همراه بازارياب مربوطه نزد مشتري رفته و با مشاهده و نمونه گيري و انجام اقدامات لازم ديگر ، ادعای مشتري را بررسي مي نمايند و نهايتاً نتيجه بررسي ادعا به بازارياب مربوطه منعکس مي شود . در صورتي که ادعا از طرف کارشناس فني مورد تائيد قرار گرفته باشد خسارت ناشي از آن به نحو مقتضي از طرف شرکت فولاد زرند ایرانیان جبران مي شود.