مدیریت انرژی

مدیریت انرژی

مدیریت منابع طبیعی، مواد خام و انرژی:

امروزه تولید و مصرف فولاد، یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی کشورها و جوامع به شمار می‌آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال‌زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تأثیر به سزایی دارد. زندگی روزمره بشر با فولاد آمیخته شده و صنایع فولاد در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور، اقتصادی و منطقی به نظر می‌آید؛ مشروط بر این که محل احداث، فرایند تولید، تأمین منابع طبیعی و انرژی و مدیریت پروژه صحیح انتخاب شده باشد. موضوع روز صنعت فولاد کشور، حفظ محیط‌زیست و مصرف بهینه انرژی است و با به‌کارگیری فرایند و تجهیزات خاص، امکان صرفه‌جویی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 25% در صنایع فولاد ایران امکان‌پذیر است.

هلدینگ میدکو، با توجه به حساسیت این موضوع و در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ، در مراحل انتخاب، اجرا و بهره‌برداری طرح، نکات بسیاری را مورد توجه قرار می دهد.

مدیریت منابع طبیعی انرژی در مرحله انتخاب طرح:

انتخاب مکان، نزدیکی طرح‌ها به یکدیگر و به‌صورت یک مجموعه، نزدیکی دیوار به دیوار با معدن، توجه به افزایش قیمت انرژی (بحث هدفمند کردن یارانه‌ها)، انتخاب فنّاوری‌های ترکیبی، یعنی دو فرآیند فولاد که در نوع کوره بلند خود کارخانه تولید انرژی می‌کند و نوع گازسوز، تکیه بر مزیت نسبی کشور و کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی است.

 در انتخاب فرآیندها، با استفاده از برگشت گازهای حرارتی در Heating Chamber ها، گرم کردن مواد ورودی و احداث نیروگاه از گازهای خروجی کارخانه کک سازی برای تولید فولاد، مصرف انرژی کاهش می‌یابد، همچنین با فنّاوری CDQ در روش کوره بلند هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد.

مدیریت منابع طبیعی و انرژی در هنگام بهره‌برداری:

با احداث کارخانه کک سازی در مجاورت کارخانه و در مجاورت معدن زغال‌سنگ، گازهای خروجی به نیروگاه می‌رود، لذا هم در کاهش آلودگی مؤثر است و هم با تولید انرژی الکتریکی طرح، به شدت هزینه‌های انرژی خصوصاً با افزایش قیمت‌های انرژی کاهش می‌یابد. در کارخانه فولاد با روش کوره بلند هم CDQ در دوره بهره‌برداری، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. با توجه به محل احداث این کارخانه که استان کرمان است، تلفات انرژی به علت عدم برودت زیاد هوا به شدت در صنعت ذوب کاهش می‌یابد؛ لذا با مدیریت انرژی در دوره ساخت با عواملی که گفته شد و در دوره بهره‌برداری، بهره‌وری انرژی کاهش هزینه‌های تولید حاصل می‌شود.