هیات مدیره، مدیران، مشاوران

هیات مدیره، مدیران، مشاوران
علی نظری نژاد مدیر سرمایه انسانی و HSEC

فرشاد قمی مدیر امور مالی

امیرحسین نوریان مدیر بازرگانی

علی صدیقی فر قائم مقام مدیر عامل

حمیدرضا پورده شیخی مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی ، بودجه و توسعه مدیریت

منوچهر زمانی مدیر امور انتظامی-MDS

محمد رضا میر حبیبی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

محمود رضا فرودنیا مدیر مجتمع معدن ،کنسانتره و گندله سازی سنگ آهن

محمد حسین اشرافی مدیر مجتمع کک سازی و پالایشگاه ها

مجید فیض بخشیان کهن مدیر مجتمع فولاد

مرتضی سالاری مدیر طرح توسعه