مدیران شرکت

مدیران شرکت
 • ماشاا.. سهراب نژاد مدیر عامل
 • امیرحسین نوریان مدیر بازرگانی
 • علی صدیقی فر قائم مقام مدیر عامل
 • حمیدرضا پورده شیخی مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی ، بودجه و توسعه مدیریت
 • منوچهر زمانی مدیر امور انتظامی-MDS
 • محمد رضا میر حبیبی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
 • محمود رضا فرودنیا مدیر مجتمع معدن ،کنسانتره و گندله سازی سنگ آهن
 • محمد حسین اشرافی مدیر مجتمع کک سازی و پالایشگاه ها
 • مجید فیض بخشیان کهن مدیر مجتمع فولاد
 • مرتضی سالاری مدیر طرح توسعه
 • فرشاد قمی مدیر امور مالی
 • علی نظری نژاد مدیر سرمایه انسانی و HSEC