فاضلاب شهری زرند (municipal sewage)

نام طرح / پروژه: فاضلاب شهری زرند (municipal sewage)
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: شهرستان زرند
تاریخ شروع پروژه: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
معرفی پروژه:

با اجرای این پروژه فاضلاب شهری زرند در دو فاز جمع آوری و تصفیه می شود. 

هدف از اجرای این پروژه نیز حفظ محیط‌زیست، صرفه‌جویی در مصرف آب و تامین آب مورد نیاز کارخانه است.