اخبار

دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو از معدن خمرود و مجتمع فولادسازی زرند ایرانیان بازدید کرد

۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱

دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو از معدن خمرود و مجتمع فولادسازی زرند ایرانیان بازدید کرد