جذب تامین کنندگان

جذب تامین کنندگان

جهت راهنمای تکمیل پرسشنامه خود اظهاری ارزیابی اولیه تامین کنندگان اینجا کلیک کرده و توضیحات را مطالعه فرمائید.


ابتدا فرم پرسش نامه را دانلود کرده و پس از مطالعه راهنمای ابتدای پرسش نامه، فرم را تکمیل و طبق توضیحات به همراه مستندات به آدرس

supplier-assess@zisco.midhco.com ایمیل فرمائید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 31247000-034 داخلی های  1460 - 1446 - 1481 تماس حاصل فرمائید.